“กรมสมเด็จพระเทพฯ” โปรดเกล้าฯให้รองเลขามูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนพระองค์รับมอบห้องคลีนรูมจากม.เทคโนโลยีสุรนารีมอบให้รพ.โชคชัย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนพระองค์รับมอบห้องคลีนรูมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มอบให้โรงพยาบาลโชคชัย จ.นครราชสีมา

วันนี้ (22 เมษายน 2563) เวลา 14.00 น. ที่โรงพยาบาลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนพระองค์รับมอบห้องคลีนรูมสำหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วยแรงดันลบ (negative pressure) จากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อมอบแก่โรงพยาบาลโชคชัย ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลมีการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในอำเภอโชคชัยแล้ว 4 ราย

ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆ” ขึ้น เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ต่อมาได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาใช้งบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 จัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น คือห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ พระราชทานแก่โรงพยาบาล 4 แห่ง และหุ่นยนต์ปิ่นโต กระจกระบบสื่อสารทางไกล จำนวน 73 ชุด เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล 73 แห่ง ในต่างจังหวัด ซึ่งอุปกรณ์ที่พระราชทานนี้จะช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากความเสี่ยงในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

ต่อมาได้พระราชทานพระราชานุมัติเพิ่มเติม ให้ใช้เงินจากองทุนดังกล่าว จัดซื้อห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบแรงดันลบ (negative pressure) ห้องคลีนรูมนี้ เป็นห้องตรวจคัดกรองเชื้อแบบความดันลบเคลื่อนที่ ออกแบบและจัดสร้างโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง (COE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับบริษัท อีคิว เทค เด็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งห้องนี้จะสามารถจัดการอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อจากผู้ป่วย ไม่ให้ออกไปนอกห้อง และบำบัดอากาศจนปราศจากเชื้อ ทั้งยังลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้ป่วยรายอื่น และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสให้มูลนิธิชัยพัฒนา ประสานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการจัดสร้างและติดตั้งห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบแรงดันลบ พระราชทานแก่โรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลสุรินทร์, โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น, โรงพยาบาลอุดรธานี, โรงพยาลชัยภูมิ และโรงพยาบาลโชคชัย จ.นครราชสีมา

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image