ในหลวง พระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สถานสงเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ‘เจ้าฟ้าทีปังกร’

ในหลวง พระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สถานสงเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ‘เจ้าฟ้าทีปังกร’

เมื่อเวลา 08.55 น. วันที่ 29 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญกับสุขอนามัยพื้นฐาน และการโภชนาการของเด็ก เยาวชน ผู้เจ็บป่วย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ไร้ที่พึ่ง อีกทั้งยังทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่และราษฎรในสถานสงเคราะห์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ในช่วงเวลานี้

โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เป็นประธาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 354 คน ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง เป็นประธาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่คนไข้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 552 คน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

คุณจันทนี ธนรักษ์ เป็นประธาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่คนไข้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 612 คน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 205 คน ณ สถานสงเคราะห์เยาวชน มูลนิธิมหาราช อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

พลอากาศตรี จักรพงษ์ หอมไกรลาศ เป็นประธาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 144 คน ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

และนายไพศาล ล้อมทอง เป็นประธาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ที่ไร้ที่พึ่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 631 คน ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่าน ๆ มา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันประสูติ และวันสำคัญต่าง ๆ มาโดยตลอด

สำหรับในปีนี้ ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ รวม ๖ แห่ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ 29 เมษายน 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เด็ก เยาวชน ไว้ใช้ป้องกันการติดเชื้อจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)

และด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อทรงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎร รวมถึงเด็ก เยาวชน ผู้พิการทางจิตและพฤติกรรม ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ไร้ที่พึ่ง ในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งยังทรงให้ความสำคัญกับการได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการที่ดี เพื่อสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังส่งผลต่อสุขภาพจิตใจที่ดี แจ่มใส และเมื่อกลับไปดำรงชีวิตอยู่ในสังคม สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พบต่างชาติตกค้าง นอนวัดนับเดือน กินข้าวก้นบาตร พระเผยขยันช่วยงาน-สอนภาษาเณร
บทความถัดไป‘ผู้ประกอบการร้านนวด’ ร้อง ‘บิ๊กตู่’ ผ่อนปรนเปิดกิจการ