ข้าราชบริพาร ร่วมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง วันฉัตรมงคล

ร่วมใจบริจาคโลหิต

ข้าราชบริพาร ร่วมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง วันฉัตรมงคล

ร่วมใจบริจาคโลหิต – เมื่อวลา 08.30 น. วันที่ 4 พฤษภาคม ที่เขตพระราชฐานในพระองค์ราชวิถี กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 โดยมี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มาให้บริการรับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปเป็นโลหิตสำรอง สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 จึงทำให้การเดินทางไปบริจาคโลหิตของประชาชนไม่สะดวก และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่สามารถออกไปรับบริจาคโลหิตในสถานที่ต่างๆ ได้ ทำให้โลหิตสำรองขาดแคลน สำหรับในการบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ในครั้งนี้ เป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม โดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน โดยในการบริจาคโลหิตวันนี้ มีข้าราชบริพารสมัครใจมาบริจาคโลหิต 450 คน สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 349 คน ได้โลหิต จำนวน 139,600 ซีซี ซึ่งจะได้นำไปเป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘รังสิมันต์ โรม’ ลุยปทุมธานีเปิด ‘โรงทานน้ำใจ’ วัดเกิดอุดม ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
บทความถัดไปสธ.เผยช่วง 1 เดือน ไทยปลอด “โควิด-19” มากกว่าครึ่งประเทศ