สมาชิกราชสกุล บุคคลสำคัญ หน่วยงานรัฐ-เอกชน ลงนามถวายพระพร ‘ในหลวง’ เนื่องในวันฉัตรมงคล

สมาชิกราชสกุล บุคคลสำคัญ หน่วยงานรัฐ-เอกชน ลงนามถวายพระพร ‘ในหลวง’ เนื่องในวันฉัตรมงคล

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ที่พระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง ได้จัดสถานที่ให้สมาชิกราชสกุลบุคคลสำคัญ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน ไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 โดยได้จัดไว้ 3 จุด ได้แก่ ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ฝั่งทิศตะวันตก ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีสมาชิกราชสกุล นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าฯ ถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวายพระพร อาทิ ราชสกุลกิติยากร, ราชสกุลศุขสวัสดิ์, ราชสกุลอาภากร, ราชสกุลเทวกุล, ราชสกุลสายสนั่น, ราชสกุลภาณุพันธุ์, ราชสกุลดิศกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ฝั่งทิศตะวันออก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมคณะรัฐมนตรี และคู่สมรส, คณะองคมนตรี, ประธานรัฐสภา, ประธานวุฒิสภา, ประธานศาลฎีกา, ศาลปกครอง, กระทรวงมหาดไทย, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, สำนักงานอัยการสูงสุด, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, กระทรวงคมนาคม นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวายพระพร

และที่ศาลาสหทัยสมาคม มีคณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม อาทิ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ, ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ปลัดกระทรวงกลาโหม, อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ศาลฎีกา, บริษัท กสท. โทรคมนาคม
จำกัด (มหาชน), ปลัดกระทรวงมหาดไทย, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, และเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 4 ถึง 6 พฤษภาคม 2562 และในปีถัดไปจะเรียกว่า วันฉัตรมงคล ซึ่งตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เวฟ-บุ้ง ใบหยก แจ้งความถูกโกงเงินค่าหน้ากาก ตั้งใจซื้อไปบริจาค พบเหยื่อหลายราย
บทความถัดไปตลาดหุ้นเอเชียร่วงหนัก หวั่นสงครามการค้า หลังมะกันเดินหน้ากล่าวหาจีนต้นตอโควิด-19