ในหลวง พระราชทานบ้านครอบครัวราษฎรเดือดร้อน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ในหลวง พระราชทานบ้านครอบครัวราษฎรเดือดร้อน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 7 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใยราษฎรและมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพสกนิกรไทย และด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณา ที่จะทรงช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลำบากให้แก่ราษฎรของพระองค์ได้ และพระราชทานพระมหากรุณาเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนเสมอมา

การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานให้แก่ครอบครัวนางสาวภัทรวดี กาฬรัตน์ ณ บ้านเลขที่ 1001 หมู่ที่ 4 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ด้วย นางสาวภัทรวดี กาฬรัตน์ เดิมพักอาศัยอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และทุนการศึกษา เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงทราบถึงความเดือดร้อน

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปซื้อวัสดุในการก่อสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวนางสาวภัทรวดี กาฬรัตน์ ได้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ช่วยสนับสนุนแรงกายและทรัพย์สินในการก่อสร้างบ้าน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล ทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจกันของส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่จนทำให้เกิดผลสำเร็จแล้ว

Advertisement

ในการนี้ นางสาวภัทรวดี กาฬรัตน์ และครอบครัว รู้สึกปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เป็นล้นพ้น และนับเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดในชีวิตที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา

 

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image