ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.ฟิลิปปินส์และรัสเซีย

พระราชสาส์น
กราฟิกมีลิขสิทธิ์

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.ฟิลิปปินส์และรัสเซีย

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ความว่า

ฯพณฯ นายโรดรีโก โรอา ดูแตร์เต
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
กรุงมะนิลา

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวฟิลิปปินส์

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามสืบไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเดียวกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาสวันชาติของสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ความว่า

ฯพณฯ นายวลาดีมีร์ ปูติน
ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
กรุงมอสโก

ในโอกาสวันชาติของสหพันธรัฐรัสเซีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวรัสเซีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียอันมีมาอย่างใกล้ชิด จะเป็นพื้นฐานสำคัญของความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในกิจการทุก ๆ ด้าน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้จุรินทร์ ลงพื้นที่สงขลา สนามบินไฟดับต้อนรับ ขณะเดินรับดอกไม้จากสมาชิกพรรค
บทความถัดไปทรัมป์คว่ำบาตรจนท.ไอซีซี ตอบโต้กล่าวหาสหรัฐก่ออาชญากรรมสงครามในอัฟกานิสถาน