โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์ ออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา

โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์ ออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อเวลา 07.56 น. วันที่ 29 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ ออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าประตูภูธรลีลาศ พระลานพระราชวังดุสิต

โอกาสนี้ พลอากาศโท ภักดีถวายความเคารพที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และยืนเพื่อฟังปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวรายงานการอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล ผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสุดีจอมราชา ก่อนที่ปลัดกระทรวงกลาโหม เชิญเครื่องราชสักการะ 5 ชิ้น ประกอบด้วย ต้นไม้ทอง ต้นเงิน พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และพานดอกไม้ ธูปเทียนแพ มอบผู้ออกรับฯ ตามลำดับ

เมื่อครบ พลอากาศโท ภักดี ถวายความเคารพที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วเดินทางกลับเข้าอาคาร บก.หน่วยราชการในพระองค์ 904 (อาคารที่ 2) พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon