ในหลวง พระราชทานกำลังใจ ‘รัฐมนตรีใหม่’ ให้มีพลังปฏิบัติหน้าที่ ทำสิ่งที่ถูก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในหลวง พระราชทานกำลังใจ ‘รัฐมนตรีใหม่’ ให้มีพลังปฏิบัติหน้าที่ ทำสิ่งที่ถูก

เมื่อเวลา 11.29 น. วันที่ 12 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม นำคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เข้าเฝ้าฯ จำนวน 7 คน เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ดังนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง, นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ความว่า ขอถือโอกาสนี้ให้พร ด้วยความปรารถนาดี ให้ทุกท่านได้มีกำลังกายกำลังใจ และกำลังปัญญา ตลอดจนมีพลังในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำปฏิญาณ ทั้งนี้ เพื่อความสุขของประชาชน ความสุขของส่วนรวม ประชาชนส่วนรวม ภาพรวม และความเรียบร้อย สงบสุข ตลอดจนความสมบูรณ์พูนสุขของประเทศชาติและราชอาณาจักร ซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว ก็ขอให้โชคดี และมีกำลังใจ

จากนั้น นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าข้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสว่า ทำในสิ่งที่ถูกก็แล้วกัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon