ในหลวง พระราชินี โปรดเกล้าฯ คณะบุคคล เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

ในหลวง พระราชินี โปรดเกล้าฯ คณะบุคคล เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อเวลา 11.48 น. วันที่ 12 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ดังนี้ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะ นายเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี พร้อมครอบครัว

จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ดังนี้ นางเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ และนายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ พร้อมครอบครัว นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และครอบครัว นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และนางยุพา ล่ำซำ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด พร้อมคณะกรรมการผู้บริหาร และคณะผู้บริหาร นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมครอบครัว นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการและกรรมการบริหารบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon