ในหลวง พระราชินี พระราชทานสิ่งของ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย นครศรีธรรมราช

ในหลวง พระราชินี พระราชทานสิ่งของ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย นครศรีธรรมราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบ

เมื่อเวลา 08.40 น. วันที่ 13 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธณสุขอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,518 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเจ้าหน้าที่ให้ทราบ ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอสิชล จำนวน 3 ครอบครัว อำเภอนบพิตำ จำนวน 2 ครอบครัว และอำเภอพรหมคีรี จำนวน 6 ครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ทุพลลภาพ พร้อมกับพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตตามปรกติสุข ต่อไป โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน ได้เร่งให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซม และฟื้นฟูบ้านเรือนราษฎรถนน และพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายเป็นการเร่งด่วน แล้ว

จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ 170 ตำบล 1,428 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพลจากพายุโซร้อนซินลากู (SINLAKU) และหย่อมความกดอากาศต่ำแพร่ปกคลุมภาคใต้ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 2-4 สิงหาคม 2563 ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นวงกว้าง

ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อำเภอต่างๆ ทำให้บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สิน ถนน สะพาน และพื้นที่ทางการเกษตร ในพื้นที่ 14 อำเภอ 70 ตำบล 379 หมู่บ้าน ได้รับความเสียหาย ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 1,529 ครัวเรือน ราษฎรเสียชีวิต 1 ราย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ถ้ำเสรีไทย!! ฮือฮาพบถ้ำเสรีไทย คาดใช้ซ่อนอาวุธ-เสบียงช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
บทความถัดไปม็อบ ‘มศว’ ปลุกผู้ใหญ่ ‘ตื่นได้แล้ว’ ยันไม่อกตัญญู ขอสร้าง ปชต. ทดแทนคุณ