โปรดเกล้าฯ จัดตั้ง ‘ศูนย์ส่งเสริมอาชีพครอบครัวข้าราชบริพาร’ ณ เขตพระราชฐานวิภาวดี

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพครอบครัวข้าราชบริพาร

โปรดเกล้าฯ จัดตั้ง ‘ศูนย์ส่งเสริมอาชีพครอบครัวข้าราชบริพาร’ ณ เขตพระราชฐานวิภาวดี

เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 28 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญและทรงห่วงใยครอบครัวข้าราชบริพารที่ยังว่างงาน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการฝึกวิชาชีพสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในการเปิดศูนย์ส่งเสริมอาชีพครอบครัวข้าราชบริพาร ในเขตพระราชฐานวิภาวดี ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพครอบครัวข้าราชบริพาร ในเขตพระราชฐานวิภาวดี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เมื่อประธานเดินทางมาถึง พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ ประธานคณะทำงานโครงการศูนย์ส่งเสริมอาชีพครอบครัวข้าราชบริพารกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การเปิดศูนย์ส่งเสริมอาชีพครอบครัวข้าราชบริพาร จากนั้นประธานออกจากพลับพลาพิธีไปยังบริเวณหน้าศูนย์ส่งเสริมอาชีพครอบครัวข้าราชบริพาร โอกาสนี้ ชักสายสูตรเปิดแพรคลุมป้าย “ศูนย์ส่งเสริมอาชีพครอบครัวข้าราชบริพาร” เข้าภายในอาคารไปยังหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ และเยี่ยมชมกิจการภายในศูนย์ส่งเสริมอาชีพครอบครัวข้าราชบริพาร ประกอบด้วย ห้องเก็บผ้า ห้องพยาบาล จุดตัดผ้า สกรีนผ้า เย็บผ้า ปั๊มกระดุม ที่รับประทานอาหาร ห้องเก็บสินค้าพร้อมส่ง ห้องประชุมและรับรอง เดินทางกลับ

สำหรับ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพครอบครัวข้าราชบริพาร ตั้งอยู่ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้งเพื่อดำเนินการด้านการตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ชุดจิตอาสา ได้แก่ หมวก และผ้าพันคอ ในการสนับสนุนภารกิจจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งได้รับการประสานงานและสนับสนุนในเรื่องต่างๆ อาทิ การปรับปรุงอาคารเย็บผ้า การจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรเย็บผ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐาน การฝึกหัดตัดเย็บจากภาคเอกชน จากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท สยามแฮนด์ส จำกัด และบริษัท เบ็ทเทอร์แบ็ก จำกัด และได้เริ่มจัดให้มีการฝึกอบรม เรียนรู้การตัดเย็บมาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมการฝึกและประจำศูนย์ รวม 30 คน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้บัวลอยไข่เค็ม ท่าน้ำคลองสาน ‘หวาน-เค็ม’ กลมกล่อม ความอร่อยคู่ฝั่งธนฯ
บทความถัดไปคอฟฟี่เบรก : ไม่ตกหล่น