ผู้แทนพระองค์ เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2563

นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2563

ผู้แทนพระองค์ เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2563                                                 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 20 กันยายน ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอำพน  กิตติอำพน  องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2563 พร้อมมอบโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัด พม. พร้อมผู้บริหาร พม.และข้าราชการให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ผู้แทนพระองค์มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 11 สาขา รวมทั้งสิ้น 101 ราย

นายปรเมธี กล่าวว่า เนื่องด้วยวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ทั้งนี้ พม. โดยกรม ดย.ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชน ได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ จึงได้จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

สำหรับบุคคลมีชื่อเสียงที่เข้ารับรางวัล มีอาทิ นายกรภัทร์ เกิดพันธุ์ (นนน) นักแสดง ได้รางวัลสาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ, นายเกษม ศรีสมบูรณ์ (เต๋า ภูศิลป์) นักร้องและนักแสดง ได้รางวัลประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon