ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดเทพศิรินทร์-วัดสุทัศน์

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดเทพศิรินทร์-วัดสุทัศน์

เมื่อเวลา 17.21 น. วันที่ 12 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปในการถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเทพศิรินทราวาส

ครั้นเสด็จฯถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส จากนั้นทรงจุดธูปเทียนนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมา พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา จากนั้นทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า “นะโม ตัสสะฯ” จบ 3 หนแล้ว ผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรม เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปถวายเครื่อบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองพระกฐิน ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

โอกาสนี้ อธิบดีกรมการศาสนากราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 25 ราย จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสถวายของที่ระลึก เสด็จออกจากพระอุโบสถ เสด็จขึ้นวิหารเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ ทรงกราบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ ทรงกราบ จากนั้นเสด็จฯไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม

ต่อมา รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูวัดสุทัศนเทพวราราม หน้าพระวิหารหลวง โดยมีกรรมการบริหารมูลนิธิอัฎฐมราชานุสรณ์ฯ และคณะกรรมการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้นเสด็จเข้าพระวิหารหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีศากยมุนีและภาพพระสุนทรีวาณี แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 8 ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีศากยมุนีและภาพพระสุนทรีวาณี แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 8 ทรงกราบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีศากยมุนีและภาพพระสุนทรีวาณี ทรงกราบ

จากนั้น เสด็จฯไปยังพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้า ซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส เสด็จฯ ไปยังที่ประดิษฐานนพปฎลเศวตฉัตร ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมที่กำพูนนพปฎลเศวตฉัตร ทรงถือสายสูตรยกนพปฎลเศวตฉัตร ขึ้นกางกั้นเหนือพระพุทธตรีโลกเชฏฐ พระประธานพระอุโบสถ ต่อจากนั้นเสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธตรีโลกเชฏฐ พระประธานพระอุโบสถ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า “นะโม ตัสสะฯ” จบ 3 หนแล้วผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน การนี้ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จแล้ว เสด็จฯ ไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์

การนี้ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามถวายของที่ระลึก จากนั้นพันตำรวจเอก สุริยา จำนงโชค กรรมการบริหารมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ฯ กราบบังคมทูลรายงานกิจการมูลนิธิ และเบิกผู้บริจาคเงิน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 100 ราย เสด็จฯ กลับ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประชาชนและพุทธศาสนิกชนมาเฝ้าฯ รับเสด็จโดยรอบบริเวณวัดเทพศิรินทราวาส และวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นจำนวนมาก ต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ

 

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กกต.เคาะวันเลือกตั้งนายก อบจ.-ส.อบจ.ทั่วประเทศ 20 ธ.ค. รับสมัคร 2-6 พ.ย.นี้
บทความถัดไปอังกฤษเผยไทยเป็นฐานผลิตวัคซีนต้านโควิดของบ.แอสตราเซนเนกา