ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร มรภ.ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร มรภ.ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี

เมื่อเวลา 17.07 น. วันที่ 16 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราธานี ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ครั้นเสด็จถึง ผู้แทนบัณฑิต ฯ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัยข้อพระกร เสด็จเข้าภายในหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นเสด็จเข้าห้องรับรองที่ประทับ ทรงฉลองพระองค์ครุย เสด็จเข้าภายในหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ โอกาสนี้ นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อุปนายกสภาปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และกราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีมติทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ตามลำดับ ต่อจากนั้น พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ทั้งหมด 748 ราย เสร็จแล้ว บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จเข้าห้องรับรองที่ประทับ

ต่อมาเสด็จเข้าภายในห้องประชุมมหาวชิราลงกรณฯ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มีมติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ก่อนพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ตามลำดับ

ต่อจากนั้น พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทั้งหมด 1,050 ราย เสร็จแล้ว บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ และเสด็จฯ กลับไปยังพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อำเภอพาน จังหวัดสกลนคร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ล้มทั้งยืน! เผยคลิปชายชุดทำงาน โดน ตร.ฉีดน้ำโดนหัวล้มคะมำ
บทความถัดไปปล่อยตัว ผู้สื่อข่าวประชาไท ไลฟ์สดสลายชุมนุมแยกปทุมวันแล้ว ถูกปรับ 300 บ.