เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงรับทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.เกษตรศาสตร์

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงรับทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.เกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม เพจ HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya โพสต์พระรูป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานช่อดอกไม้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในฉลองพระองค์ทรงครุยวิทยฐานะ

โดยระบุว่า เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 16 ตุลาคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประจำปี 2562 แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ทั้งนี้ เป็นเวลานับกว่าสิบปีที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงงานและประกอบพระกรณียกิจด้านการออกแบบแฟชั่น ซึ่งเป็นหนึ่งในศาสตร์สาขาของคหกรรมศาสตร์ ทรงนำวิชาการความรู้ด้านศิลปศาสตร์มาบูรณาการกับศาสตร์สาขาในด้านต่างๆ มาใช้กับงานออกแบบแฟชั่นได้อย่างประณีตงดงาม ทรงเป็นอาจารย์พิเศษแก่นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านการออกแบบแฟชั่นให้กับนิสิต นักศึกษาในหลายสถาบัน

โดยพระองค์ได้ทรงนำความรู้และประสบการณ์จากการทรงงานด้านการออกแบบแฟชั่น มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งทรงพัฒนาหลักสูตร SIRIVANNAVARI Embroidery Academy อันเป็นหลักสูตรความรู้ด้านการปักชั้นเลิศที่มีเทคนิคและรูปแบบที่หลากหลาย เป็นรูปแบบงานออกแบบเสื้อชั้นสูง นำมาปรับใช้กับผ้าไทยเพื่อส่งเสริมมูลค่าของผลิตภัณฑ์สู่สากล

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon