ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดหนองป่าพง ครั้งแรกของภาคอีสาน

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดหนองป่าพง ครั้งแรกของภาคอีสาน

เมื่อเวลา 17.49 น. วันที่ 27 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยการเสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินต้นในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของภาคอีสาน นับเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี และแผ่นดินที่ราบสูงภาคอีสาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดที่มิใช่วัดหลวง

ครั้นเสด็จฯ ถึง เสด็จเข้าอุโบสถ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา แล้วทรงยืน ณ ที่นั้น จากนั้น ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า “นะโม ตัสสะฯ” จบ 3 หนแล้ว ผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว เสด็จฯ ไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก เสร็จแล้ว ทรงสนทนาธรรมกับพระราชภาวนาวิกรม เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง จากนั้น เสด็จออกจากอุโบสถ ไปประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ไปยังพระเจดีย์พระโพธิญาณเถร ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จตลอดเส้นทาง

เมื่อเสด็จฯ ถึงพระเจดีย์พระโพธิญาณเถร พระภิกษุสงฆ์ศิษยานุศิษย์พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) จากทั่วโลก จำนวน 500 รูป เจริญชัยมงคลคาถา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะรูปเหมือน และพระอัฐิธาตุพระโพธิญาณเถร ทรงกราบ ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ 5 รูป ทรงสนทนาธรรมกับพระสงฆ์เถร

จากนั้น ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย ในสมุดเยี่ยม พระสงฆ์เถร 5 รูป นำทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ฯ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ฯ

จากนั้น เสด็จฯ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน, หน่วยแพทย์มูลนิธิกาญจนบารมี ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 10 ราย ประกอบด้วย ผู้ป่วยที่มีความปกติทางสายตาแต่กำเนิด 3 ราย, ผู้ป่วยพิการขาขาด 2 ข้างจากโรคเบาหวาน 1 ราย, ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม 1 ราย, ผู้ป่วยเด็กโรคผิวหนังแต่กำเนิด 1ราย, ผู้ป่วยเด็กโรคพิการลำไส้ใหญ่ผิดปกติ 2 ราย, ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว 1ราย และผู้ป่วยเนื้องอกหลอดเลือดที่ขา 1 ราย ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรสินค้าโอทอป โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสมพรรัตน์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี, โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย (ป.6 พัน.6) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก และก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประชาชนสวมเสื้อเหลือง และผู้มาปฏิบัติธรรม รอเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อย่างเนืองแน่นตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมาจับจองพื้นที่ภายในบริเวณวัดและภายนอกวัดจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีประชาชนมาเฝ้าฯ รับเสด็จตามเส้นทางเสด็จฯ จากท่าอากาศยานทหารกองบิน 21ไปยังวัดหนองป่าพง อาทิ บริเวณหน้ากองบิน 21 ถึงสี่แยกโตโยต้า หน้าศูนย์โอทอป, บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา, สวนสาธารณะห้วยม่วง อาคารพาณิชย์, แยกหนองตาโผ่น อย่างเนืองแน่น

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวลและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพสกนิกรอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองตลอดเส้นทาง ทั้งยังทรงมีพระบรมราชานุญาตให้จับพระหัตถ์ได้ ตลอดจนพระดำเนินบนผืนผ้าที่พสกนิกรผู้เฝ้าฯ รับเสด็จ นำมาปูไว้

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเอื้อมพระหัตถ์สัมผัสศีรษะของประชาชน และทรงมีรับสั่งตอนหนึ่งว่า “ขอให้มีความรักกันในประเทศไทย ขอบใจมากนะ” ยังความปลาบปลื้มปีติ มาสู่พสกนิกรเป็นล้นพ้น เนื่องจากเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต ทั้งนี้พสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ในหลวงสู้ๆ และคนไทยรักพระองค์ ดังกึกก้องไปทั้งบริเวณ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ วัดหนองป่าพง สร้างโดยหลวงพ่อชา สุภัทโท หรือ พระโพธิญาณเถร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2497 เป็นสำนักปฎิบัติธรรมที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสงบเงียบ มีบรรยากาศอันร่มรื่น เป็นต้นแบบของวัดป่ากว่า 100 แห่งในประเทศไทย และอีกหลายแห่งในยุโรป ออสเตรเลีย และแคนาดา หลวงพ่อชาเป็นตัวอย่างของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ภายในวัด มีเจดีย์บรรจุอัฐิหลวงพ่อชา ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมอีสานกับล้านช้าง ปัจจุบัน พระราชภาวนาวิกรม เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารเลี้ยงพสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จภายในบริเวณวัด และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองแพทย์หลวงร่วมกับหน่วยแพทย์มูลนิธิกาญจนบารมี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลในพื้นที่ ออกหน่วยตรวจรักษาโรคและให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว โดยเปิดให้บริการวันที่ 26-27 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

นายแพทย์ประสาร เหมือนพงษ์ ผู้อำนวยการกองแพทย์หลวง กล่าวถึงการมาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริเวณด้านหน้าวัดหนองป่าพง ว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินต้น ที่วัดหนองป่าพง ด้วยเพราะทรงเห็นว่าเป็นวัดที่มีการปฏิบัติดี ดังนั้น ทางกองแพทย์หลวงจึงได้ดำเนินการรับสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข โดยเฉพาะด้านการแพทย์ กองแพทย์หลวงจึงได้ดำเนินการประสานกับสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และกรมแพทย์ทหารบก โดยนำเครื่องมือพิเศษที่เป็นเครื่องมือเฉพาะทาง ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการตรวจรักษาประชาชน อาทิ เครื่องตรวจจอประสาทตา เครื่องตรวจการทำงานของหัวใจ เครื่องอัลตราซาวด์ รวมถึงรถเอกซเรย์เต้านมสามมิติ หน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่, รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่าง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยเครื่องมือดังกล่าวซึ่งสามารถตรวจพบความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีแพทย์เฉพาะทางมาให้บริการตรวจรักษาประชาชน อาทิ อายุรแพทย์โรคหัวใจ อายุรแพทย์โรคไต จักษุแพทย์ กุมารแพทย์โรคเด็ก เป็นต้น โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ จะป่วยด้วยโรคกระดูกและข้อ โรคเบาหวานความดัน โรคไต โรคทางเดินอาหาร โรคทางทันตกรรม รวม 2 วัน มีผู้ป่วยมารับบริการตรวจ 1,143 ราย

ประมวลภาพบรรยากาศประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ

ขอบคุณรูปภาพบางส่วนจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เพื่อไทย ช็อกทั้งพรรค ‘ส.ส.วิสาร’ กรีดเลือดกลางสภา งง เหตุใดตัดสินใจเช่นนี้
บทความถัดไปพรึบไล่ ‘ประยุทธ์’ หน้าเดอะมอลล์บางกะปิ ‘วรัญชัย’ ปราศรัย ภูมิใจสู้เพื่อลูกหลาน