สมเด็จพระราชินี ทอดพระเนตร ‘โครงการพัฒนาพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนา’ สระบุรี

สมเด็จพระราชินี ทอดพระเนตร ‘โครงการพัฒนาพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนา’ สระบุรี

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” จังหวัดสระบุรี

การนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดซื้อที่ดินติดกับวัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ ซึ่งปัจจุบันที่ดินแปลงนี้ได้จัดทำเป็นแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรในการทดลองและสาธิตการปลูกพืชชนิดต่างๆ เพื่อให้มีรายได้และผลผลิตตลอดทั้งปี ต่อมาในปี พ.ศ 2535 ได้พระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม พร้อมกับมีผู้มีจิตศรัทธาน้อมเกล้าฯ ถวาย พื้นที่ประมาณ 15 ไร่ โดยมีพระราชประสงค์นำที่ดินผืนนี้ทดลองทำการเกษตร และได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรความก้าวหน้าเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2536 ทรงเห็นว่าการทำการเกษตรนี้เจริญเติบโต มีน้ำใช้สำหรับการเพาะปลูก มีผลผลิตที่สามารถเก็บได้ตลอดทั้งปี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง จึงได้พระราชทานชื่อการเกษตรนี้ว่า “ทฤษฎีใหม่” เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรที่มีพื้นที่ถือครองขนาดเล็กประมาณ 15 ไร่ โดยจัดแบ่งพื้นที่ 30:30:30:10 คือ 30 % ส่วนแรก คือสระน้ำ 30 % ส่วนที่สอง คือทำนา 30 % ส่วนที่สาม คือการเพาะปลูกพืชไร่ พืชสวน และ 10 % สุดท้ายคือที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์และอื่นๆ โดยโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาฯ แห่งนี้ถือเป็นแปลงทฤษฎีใหม่แห่งแรกของประเทศไทย

ภาพจาก มูลนิธิชัยพัฒนา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“วิญญัติ” เผย “อ.วรเจตน์” ส่อชนะคดี โดนคสช.ฟ้อง ขัดคำสั่งรายงานตัว
บทความถัดไปมรภ.วไลยอลงกรณ์ จุดเทียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร. 9