‘แพทย์ใหญ่ตร.’ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เนื่องในวโรกาส ‘วันพ่อแห่งชาติ’

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ที่ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ได้จัดให้มีกิจกรรมและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร โดยนำกลุ่มงานด้านการบริการสุขภาพให้กับประชาชนที่สำคัญทุกกลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจมาร่วมจัดกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง อาทิ กิจกรรมคัดกรองสุขภาพผู้รับบริการโรงพยาบาลตำรวจ โดยกลุ่มงานพยาบาล , กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ LAB ( COVID – 19 ) เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ ” ประจำปี 2563 โดยกลุ่มงานชีวเคมี, กิจกรรมบอกรักพ่อด้วยการบริจาคโลหิต โดยกลุ่มงานพยาธิวิทยา,กิจกรรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาเรื่องยาแจกแอลกอลฮอล์เจล แจกน้ำสมุนไพร และ แจกถุงผ้าให้แก่ผู้มารับบริการ โดยกลุ่มงานเภสัชกรรม, กิจกรรมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริโภคอาหารในช่วงการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) โดยกลุ่มงานโภชนาการ, กิจกรรมให้คำแนะนำด้านกายภาพบำบัดและการประเมินสุขภาพมือ

โดยกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู กิจกรรมทำฟันฟรี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 4 โดยกลุ่มงานทันตกรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดบอร์ดนิทรรศการในรูปแบบจอ LED เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9และการจัดบอร์ดวิชาการของกลุ่มงานต่างๆ เพื่อให้ความรู้กับผู้มาใช้บริการอีกด้วย อาทิ การจัดบอร์ดนิทรรศการ เรื่อง ” ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ” ด้านหน้าห้องตรวจ หู คอ จมูก ชั้น 7 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา เป็นต้น

พล.ต.ท.โสภณรัชต์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในห้วงสัปดาห์ของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลตำรวจได้จัดกิจกรรมจิตอาสา” เราทำความดีด้วยหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมาโดยในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ได้โลหิตรวมทั้งสิ้น 8,550 cc. และภาคบ่ายเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลตำรวจ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจที่ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร และเทิดทูนพระเกียรติคุณพระองค์ของท่านอย่างหาที่สุดมิได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon