กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563’

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563’

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563”  ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  เฝ้าฯ รับเสด็จ

 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา และประธานกรรมการ บริหาร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กล่าวถึงการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563 ว่า  “มูลนิธิฯ กำหนดจัดงานขึ้น 2 รูปแบบ คือ การจัดงานในสถานที่จริง ระหว่างวันที่ 4-8  ธันวาคม 2563  ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และการจัดงานเสมือนจริงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง www.เพื่อนพึ่งพา.com  หรือ  www.puengpafair.com  ระหว่างวันที่ 4-13 ธันวาคม 2563  ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ประชาชนทั่วประเทศจะมีโอกาสเข้าชมงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)  ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีส่วนร่วมในการบริจาคและเลือกซื้อสินค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ผ่านทางออนไลน์”

“องค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ   มีพระดำริให้ริเริ่มจัดงานเสมือนจริงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้สอดรับกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และกำหนดสถานที่จัดงาน ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง  ในด้านการอนุรักษ์ป่า การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ และการรักษาปอดของเมืองใหญ่” 

“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563”  จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “25ปี แห่งการแบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”  ที่รวมกิจกรรม ชม ชิม ช้อป แชร์ ไว้ครบในงานเดียวกัน

ชม นิทรรศการพันธกิจของมูลนิธิฯ “เฝ้าระวัง บรรเทาทุกข์ ฟื้นฟู” ได้แก่ ภารกิจด้านการเฝ้าระวังป้องกันภัย ภารกิจด้านการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย และภารกิจด้านการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยอย่างยั่งยืน  รวมทั้งมุ่งเน้นให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความสำคัญของปัญหาอุทกภัย  ได้เรียนรู้ถึงการนำเทคโนโลยีด้านโทรมาตรและสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันอุทกภัยและการเตือนภัย  ร่วมกับการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยพิบัติในชุมชนของตนเอง  รวมถึงผลการดำเนินงานของเครือข่ายมูลนิธิฯ  ตลอดจนเครือข่ายชุมชนเตือนภัยเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

ชิม  พึ่งพา Royal Cuisine ตำหรับอาหารสูตรประทาน กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  “ตับบดเสวยพึ่งพา”  เมนูเลื่องชื่อที่มีจำหน่ายเฉพาะงานนี้เท่านั้น   ซีซาร์สลัด  ข้าวผัดเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)   ยามยาก  ข้าวหมูย่างผงกะหรี่ข้าวคั่ว  ไอศกรีม “กะทิอัญชันมะพร้าวน้ำหอม” สูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ จากร้าน  มูลนิธิณภาฯ  เมนูเด่นจากโรงครัวพระราชทาน  อาทิ  ข้าวไก่ทอด ข้าวหน้าไก่ ผัดซีอิ๊ว  แกงส้มปลาตะเพียนสาน จากร้านมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา    อาหารโอทอป 5 ดาว   และอาหารอีกหลากหลายจากโรงแรมอมารี      ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ   พร้อมร้านเชลล์ชวนชิมกว่า 20 ร้านค้า  อาทิ โตเป็ดย่างบางโพ ขนมไทยแม่จิรา ส้มตำปาหนัน หมูสะเต๊ะจึงอังลัก พระรามสี่  และร้านค้าอื่นๆ อีกมากมาย

ช้อป  อุดหนุนสินค้าจากร้านพระบรมวงศานุวงศ์  อาทิ  ไตรโครงการ โครงการกำลังใจ โครงการหลวง  ดอยคำ ภูฟ้า วังเลอดิส    สินค้าที่ระลึกจาก “ร้านพึ่งพา” ออกแบบลายพิเศษ คอลเลคชั่น  “น้ำพึ่งเรือ” โดยครูโต – ม.ล.จิราธร จิรประวัติ  ผลิตภัณฑ์ Upcycling จากเส้นใยขวดพลาสติก  เช่น กระเป๋าโน้ตบุ้ค กระเป๋าสะพาย  กระเป๋าใส่กล่องอาหาร  เพาเวอร์แบงค์  ร้านสมาคมภริยาและแม่บ้านเหล่าทัพ  ร้านค้าชุมชนเครือข่ายเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)  เช่น  ผ้าตีนจก  ผ้าฝ้ายย้อมคราม   ผ้าทอเมืองน่าน ผ้าฝ้ายทอมือไทยพวน เสื้อผ้ากระเหรี่ยง  เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง  ชาห้วยน้ำกืน  และ กาแฟปางงุ้ง ฯลฯ

แชร์  ร่วมแบ่งปันกับกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน บริจาค 250 บาท  ร่วมบรรจุถุงยังชีพด้วยตนเอง พร้อมถ่ายรูปติดบน Magnet เป็นที่ระลึก โดยถุงยังชีพนี้จะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย  รายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ทั้งนี้ ผู้เข้าชมงานสามารถเลือกซื้อสินค้าและเลือกอิ่มอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ได้ทั้งที่สถานที่จัดงานฯ และสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ได้ทาง “Shopee” สั่งซื้ออาหารได้จาก “Lineman” และ “Wongnai”  รวมถึงร่วมชมกิจกรรมพิเศษการแสดงคอนเสิร์ตในรูปแบบออนไลน์   25 ปี เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563  เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป   ผ่านทาง www.เพื่อนพึ่งพา.com หรือ www.puengpafair.com  ครั้งแรกที่รวบรวมวงดนตรีชั้นนำจาก วงดุริยางค์ทหารบก วงดุริยางค์ทหารเรือ  วงดุริยางค์ทหารอากาศ วงดุริยางค์ตำรวจ วงสุนทราภรณ์ และวงเฉลิมราชย์ พร้อมวง CU Band KU Band  และมทร.อีสาน  พร้อมศิลปินกว่า 15 ท่าน  อาทิ ทอม อิศรา, กั้ง กรณ์, จ่อย รวมมิตร, ชีโน่ อธิภัทร, บิ๊กเอ็ม, กฤตฤทธิ์, แอ๊ค โชคชัย, อลิศ The Golden Song และ ธัช เพลงเอก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon