ในหลวง พระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันออสเตรเลีย-อินเดีย

พระราชสาส์น
กราฟิกมีลิขสิทธิ์

ในหลวง พระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันออสเตรเลีย-อินเดีย

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสวันออสเตรเลียแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มกราคม 2564 ความว่า ฯพณฯ พลเอก เดวิด เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย กรุงแคนเบอร์รา ในโอกาสวันออสเตรเลีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวออสเตรเลีย ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีที่มีมายาวนานระหว่างประเทศ และประชาชนของเราทั้งสอง จะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงยิ่งสำหรับความร่วมมือในกิจการทุกๆ ด้านของทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้า (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มกราคม 2564 ความว่า ฯพณฯ นายราม นาถ โกวินท์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย กรุงนิวเดลี ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอินเดีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความวัฒนาไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอินเดีย ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันเข้มแข็งในทุกระดับ ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดีย จะเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศ และภูมิภาคของเราสืบไป (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เตรียมเฮ! พ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมายจ่อผ่านสภา ขยายสิทธิเสรีภาพ-การมีส่วนร่วมของ ปชช.
บทความถัดไปเลขา ครป. แนะเก็บภาษีทรัพย์สินมหาเศรษฐี อัตราก้าวหน้า ทำรายได้เพิ่มกว่า 2 แสนล้าน