ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคราษฎรประสบวาตภัย จ.ขอนแก่น

ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคราษฎรประสบวาตภัย จ.ขอนแก่น

เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 10 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปประชุม และติดตามสถานการณ์การเกิดวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชนบท

ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 996 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบวาตภัย โดยจะเชิญถุงพระราชทานฯ ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ต่อไป ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นตัวแทนผู้ประสบเหตุวาตภัย กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ พร้อมเดียวกันนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลชนบท อำเภอชนบท จำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปรกติสุขต่อไป ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้การต่างประเทศของไทยจะขยับตัวอย่างไรในโลกยุคใหม่
บทความถัดไปนนทบุรี พบติดโควิด-19 1 ราย ขายผักที่ตลาด 2 แห่งย่านบางแค กทม.