ในหลวง พระราชทานสิ่งของ แก่ราษฎรประสบวาตภัย จ.ปราจีนบุรี

ในหลวง พระราชทานสิ่งของ แก่ราษฎรประสบวาตภัย จ.ปราจีนบุรี

ในหลวง พระราชทานสิ่งของ แก่ราษฎรประสบวาตภัย จ.ปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ไปประชุมติดตามสถานการณ์ความคืบหน้า ในการแก้ไขปัญหาวาตภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 488 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ณ หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือราษฎรให้รับทราบ และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลกบินทรบุรี จำนวน 10 ครอบครัว ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตประกอบสัมมาอาชีพเป็นปกติสุขได้ต่อไป ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ในหลวง พระราชทานสิ่งของ แก่ราษฎรประสบวาตภัย จ.ปราจีนบุรี
ในหลวง พระราชทานสิ่งของ แก่ราษฎรประสบวาตภัย จ.ปราจีนบุรี

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon