ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรี บำเพ็ญพระราชกุศลพิธีสงกรานต์ 2564

ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรี บำเพ็ญพระราชกุศลพิธีสงกรานต์ 2564

เมื่อวันที่ 15 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และสมเด็จพระบรมราชบุพการี เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2564 ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ เดินทางไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กราบ จากนั้นเข้าพระอุโบสถ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถ และเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 และพระสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี รัชกาลที่ 7 กราบ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ที่หน้าพระโกศบรรจุกระดาษพิมพ์พระปรมาภิไธยสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมราชบุพการี กราบ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์ กรวดน้ำ เสร็จแล้ว ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ และที่หน้าพระโกศฯ เดินทางกลับ

วันเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และสมเด็จพระบรมราชบุพการี เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2564 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถและเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 กราบ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ที่หน้าพระโกศบรรจุกระดาษพิมพ์พระปรมาภิไธยสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมราชบุพการี กราบ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ จากนั้น ทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์ กรวดน้ำ เสร็จแล้ว ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ และที่หน้าพระโกศฯ เดินทางกลับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และสมเด็จพระบรมราชบุพการี เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2564 ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระโกศบรรจุกระดาษพิมพ์พระปรมาภิไธยสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมราชบุพการี กราบ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ จากนั้น ทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์ กรวดน้ำ เสร็จแล้ว ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ และที่หน้าพระโกศฯ เดินทางกลับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และสมเด็จพระบรมราชบุพการี เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2564 ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินราชพระประธานพระอุโบสถและเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 5 กราบ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ที่หน้าพระโกศบรรจุกระดาษพิมพ์พระปรมาภิไธยสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมราชบุพการี กราบ ถวายความเคาระพระราชอาสน์ จากนั้น ทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์ กรวดน้ำ เสร็จแล้ว ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ และที่หน้าพระโกศฯ เดินทางกลับ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.อิสราเอล เนื่องในวันเอกราช
บทความถัดไปอินเดียผวา! ติดโควิดวันเดียวพุ่งกว่า 2 แสนคน