ในหลวง พระราชินี พระราชทานสิ่งของสถานสงเคราะห์ วันคล้ายวันประสูติ ‘เจ้าฟ้าทีปังกร’

ในหลวง พระราชินี พระราชทานสิ่งของสถานสงเคราะห์ วันคล้ายวันประสูติ ‘เจ้าฟ้าทีปังกร’

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับสุขอนามัยที่ดี และการโภชนาการของเด็ก เยาวชน ผู้เจ็บป่วย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ไร้ที่พึ่ง อีกทั้งยังทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ที่กลับมาทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงเวลานี้

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ 29 เมษายน 2564 จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ์ เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่คนไข้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 463 คน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี,

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่คนไข้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 610 คน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี,

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นางชญานุตม์ อินทุดม เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 211 คน ณ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี,

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นางสาวจันทร์เพ็ญ พัฒนมุกดา เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 98 คน ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายกนกศิลป์ ทวิสุวรรณ เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ที่ไร้ที่พึ่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 602 คน ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อภ.เร่งศึกษาชีวสมมูลในอาสาสมัคร มิ.ย.จ่อขอทะเบียนผลิตยาฟาวิพิราเวียร์สู้โควิด
บทความถัดไป‘กรมส่งเสริมสหกรณ์’ วอนสหกรณ์ลดภาระหนี้ช่วงโควิดให้สมาชิก เตรียมปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ