สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ‘กรมพระศรีสวางควัฒน’ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ‘กรมพระศรีสวางควัฒน’ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 1 กรกฎาคม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยพิธีสักการะศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ ณ บริเวณหน้าอาคารวิจัยเคมี พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ พร้อมกับกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติฯ อันเป็นการเสร็จสิ้นพิธี

นับเป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษของการทรงงานอย่างต่อเนื่องด้วยพระวิริยอุตสาหะ ในฐานะองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมุ่งมั่นอย่างเต็มพระปรีชาสามารถ ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัย และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งเข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

โดยเฉพาะวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ ทรงมีความห่วงใย และได้พระราชทานความช่วยเหลือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น เครื่องช่วยหายใจ ยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจน เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุขไทย และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเสมอมา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon