ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.อิสราเอลคนใหม่ เข้ารับตำแหน่ง

พระราชสาส์น
กราฟิกมีลิขสิทธิ์

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.อิสราเอลคนใหม่ เข้ารับตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายอิซฮาก เฮอร์โซก ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอลคนใหม่ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ความว่า ฯพณฯ นายอิซฮาก เฮอร์โซก ประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล นครเยรูซาเลม ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสำเร็จและความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิสราเอลมีความร่มเย็นเป็นสุขและความรุ่งเรืองไพบูลย์สืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างประเทศไทยและรัฐอิสราเอล บนพื้นฐานแห่งความปรารถนาดีและความเข้าใจอันดีต่อกัน จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้กระชับแน่นแฟ้นและเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นไป เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย ในภายภาคหน้า (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon