ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีและอำนวยพรปธน.เปรู

พระราชสาส์น
กราฟิกมีลิขสิทธิ์

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีและอำนวยพรปธน.เปรู

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายโฮเซ เปโดร กัสติโย เตร์โรเนส (Mr. José Pedro Castillo Terrones) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายโฮเซ เปโดร กัสติโย เตร์โรเนส
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู
กรุงลิมา

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรู

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรู จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรู ซึ่งตรงกับวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายโฮเซ เปโดร กัสติโย เตร์โรเนส
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู
กรุงลิมา

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรู ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพร ให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเปรูประสบความร่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันในทุก ๆ ด้านให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘บอย พีซเมคเกอร์’ สุดเซอร์ไพรส์ ‘พัคยูชอน’ ส่งของขวัญขึ้นบ้านใหม่ชิ้นใหญ่ให้
บทความถัดไปจีนสั่งคุกเศรษฐีนักเคลื่อนไหว18 ปี หลังวิจารณ์ประเด็นสิทธิมนุษยชน