กรมสมเด็จพระเทพฯ ฉลองพระองค์เสื้อยืดลายฝีพระหัตถ์พระราชทานกำลังใจบุคลากรการแพทย์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ฉลองพระองค์เสื้อยืดลายฝีพระหัตถ์พระราชทานกำลังใจบุคลากรการแพทย์สู้โควิด

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม เพจมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เผยแพร่ข้อความระบุว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระฉายาลักษณ์ ฉลองพระองค์เสื้อยืดลายฝีพระหัตถ์ และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในนามมูลนิธิชัยพัฒนา และกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ( และโรคระบาดต่างๆ ) ความว่า “…ชัยพัฒนาสนับสนุนผู้ดูแลรักษาผู้ป่วย…ขอบคุณครับ/ค่ะ…” พร้อมลงพระนามาภิไธย “สิรินธร”

โดยพระฉายาลักษณ์นี้จะพระราชทานแก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ เสื้อยืดลายฝีพระหัตถ์ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ มีจำหน่าย ณ ร้านภัทรพัฒน์ ทุกสาขา รายได้จากการจำหน่ายสมทบ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง)”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon