ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันก่อตั้งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี

พระราชสาส์น
กราฟิกลิขสิทธิ์

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันก่อตั้งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2564 ความว่า ฯพณฯ นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี กรุงโซล ในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลี ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนานและความร่วมมือที่ใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ได้เจริญงอกงามมาอย่างราบรื่น ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเจริญรุดหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการ (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันเอกภาพ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
บทความถัดไปเริ่มแล้ว1ต.ค. ให้บริการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ บนหนังสือรับรองนิติบุคคล