กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่นิสิตและคณาจารย์ คณะสัตวแพทยฯ มก.

กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่นิสิตและคณาจารย์ คณะสัตวแพทยฯ มก.

เมื่อเวลา 12.55 น. วันที่ 4 ตุลาคม ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ท้องพระโรง พระตำหนักทิพย์พิมาน ทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่ออิเลคโทรนิคออนไลน์ เรื่อง การเกิดเนื้องอก Oncogenesis (ออง-โค-จี-นี-ซีส) พระราชทานแก่ นิสิตและคณาจารย์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) โดยในวันนี้เป็นการบรรยายครั้งที่ 2 ในหัวข้อ กลไกการเกิดมะเร็ง และ ชีววิทยาของมะเร็ง

ทั้งนี้ เนื้องอก และมะเร็งในสัตว์ เป็นโรคที่พบได้บ่อยขึ้นในทางสัตวแพทย์ โดยเฉพาะในสัตว์ที่มีอายุมาก และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของสัตว์เลี้ยง ที่มีอัตราเพิ่มมากขึ้น การศึกษาค้นคว้า และวิจัยด้านมะเร็งในสัตว์ จะช่วยรักษา และยึดอายุของสัตว์เลี้ยง โดยสัตวแพทย์และนักวิจัย จำเป็น ต้องรู้และเข้าใจถึงกลไกของการเกิดของมะเร็งและชีววิทยาของมะเร็งอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะนำไปสู่การค้นคิดวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

โดยในวันนี้ ทรงบรรยายถึงกลไกและขั้นตอนของการเกิดมะเร็ง ตั้งแต่ ขั้นเริ่มต้น ขั้นก่อตัว และขั้นกระจายตัว ซึ่งมีความซับซ้อนในตัวเองทั้งสิ้น ทรงอธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ การเกิดมะเร็งจากสารเคมี ซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ แต่เชื่อว่าสามารถแยกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  1.กลไกที่มีการทำลายหรือเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอโดยตรง ทำให้เกิดการกลายพันธุ์และภายหลังกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ ตัวอย่างกระบวนการที่เกิดขึ้นจากสารก่อมะเร็งที่ทำลายดีเอ็นเอโดยตรง เช่น สาร อะ-ฟลา-ท๊อกซิน (Aflatoxin) ซึ่งเป็นสารพิษจากเชื้อราที่พบได้ในเมล็ดธัญพืชชนิดต่างๆ

และ 2.กลไกที่ไม่ได้มีการทำลายดีเอ็นเอโดยตรง กลไกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบที่เกี่ยวข้องกับ การควบคุมการแสดงออกของยีนส์ ซึ่งนำไปสู่การเกิดมะเร็ง อาทิเช่น การขาดสารอาหารที่สำคัญ เช่น โคลีน และ เมไธโอนีน ก็อาจทำให้เกิดมะเร็งของตับได้

ในครั้งนี้ ยังทรงบรรยายถึงชีววิทยาของเซลล์ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในหลักการ โดยเฉพาะกระบวนการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง ได้แก่ การเพิ่มขยายจำนวน การเข้าสู่ภาวะที่หยุดการแบ่งตัว และเข้าสู่ช่วงปลายของอายุขัยของเซลล์หรือความชราภาพ และกระบวนการตายของเซลล์ ซึ่งปกติร่างกายจะมีการควบคุมให้มีความสมดุลและเหมาะสม และหากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมในระบบเหล่านี้ ก็จะนำไปสู่การเกิดเป็นมะเร็งขึ้นได้

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงศึกษาค้นคว้า และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ทรงรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ทันสมัย อธิบายให้นิสิต คณาจารย์ และนักวิจัย เกิดความเข้าใจในรายละเอียดพื้นฐานได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าด้านการรักษามะเร็งในสัตว์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ยายวัย 73 ปี เสียชีวิตในห้องพักภายในแคมป์คนงาน-กลางวันเป็นลมล้มพับ ตกดึกกลายเป็นศพ
บทความถัดไป‘กาม่า’ ปลุกแข้ง ‘บุรีรัมย์’ ล้างแค้น ‘สมุทรปราการ’ รักษาตำแหน่งจ่าฝูงต่อ