สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดห้องสมุด “ดรุณบรรณาลัย” ห้องสมุดเด็กปฐมวัย

เมื่อเวลา 17.23 น. วันที่ 29 กันยายน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ดรุณบรรณาลัย” ห้องสมุดเด็กปฐมวัย ณ เลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 34 ถนนเจริญกรุง โดยมี คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล นางสาวปานบัว บุนปาน รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) กรรมการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และคณะกรรมการการจัดงานเฝ้าฯ รับเสด็จ

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานของที่ระลึกแด่ผู้มีอุปการคุณจัดงาน จากนั้นทรงตัดริบบิ้นเปิดห้องสมุดดรุณบรรณาลัย และทอดพระเนตรบอร์ดนิทรรศการ บ้านโบราณกับสถาบันราชานุกูล ดรุณบรรณาลัยและชุมชน รวมทั้งกิจกรรมภายในห้องสมุด และทรงพระอักษร “ดรุณบรรณาลัย” ลงในสมุดบันทึกของห้องสมุด ก่อนเสด็จฯ กลับ

S__64102436

นางสุธาทิพ ธัชยพงษ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก กล่าวว่า ในต่างประเทศที่มีวัฒนธรรมการอ่านที่ดี จะมีหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับหนังสือ มีการแจกหนังสือตามคลินิกต่างๆ และมีห้องสมุดสำหรับเด็กในพื้นที่ แต่ประเทศไทยยังขาดแคลน ครั้งนี้จึงเป็นความพยายามในการเปิดพื้นที่การอ่านสำหรับเด็กที่เป็นจริง เพื่อเป็นตัวอย่างให้หน่วยงานต่างๆ ได้นำไปสร้างในพื้นที่ต่างๆ

สำหรับห้องสมุดดรุณบรรณาลัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นห้องสมุดเพื่อเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กปกติและเด็กพิเศษ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนาม “ดรุณบรรณาลัย” หมายถึงห้องสมุดสำหรับเด็ก และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “สธ” ประดับชื่อห้องสมุดด้วย

ทั้งนี้ ห้องสมุดมีหนังสือภาพและนิทานสำหรับเด็กและครอบครัว 2,500 เล่ม สำหรับเด็กแรกเกิด -7 ปี ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งยังมีกิจกรรมเล่านิทานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็ก เปิดบริการวันพุธ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 น. หยุดวันจันทร์ – อังคาร และวันนักขัตฤกษ์

S__64102472
กรรมการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

S__64102439

S__64102440

S__64102441

S__64102442

S__64102443

S__64102444

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon