ในหลวง มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย อดีต ปธน.แอฟริกาใต้ ถึงแก่อสัญกรรม

พระราชสาส์น
กราฟิกมีลิขสิทธิ์

ในหลวง มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย อดีต ปธน.แอฟริกาใต้ ถึงแก่อสัญกรรม

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในการที่ นายเฟรเดอริก วิลเลิม เดอ แคลร์ก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ความว่า ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กรุงพริทอเรีย ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบข่าวการถึงแก่อสัญกรรมของนายเฟรเดอริก วิลเลิม เดอ แคลร์ก อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ผู้นำคนสำคัญซึ่งจะเป็นที่ระลึกถึงตลอดไป มิใช่เพียงแต่จากการอุทิศตนอย่างแน่วแน่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อประเทศและประชาชน ชาวแอฟริกาใต้ หากยังเป็นเพราะความมุ่งมั่นทุ่มเทอันเป็นที่ประจักษ์ชัดในการธำรงไว้ซึ่งสันติสุข ความสมัครสมานสามัคคี และความมั่นคงของประชาคมโลกอีกด้วย

ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจมายังท่านและประชาชน ชาวแอฟริกาใต้ ในการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้ (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon