ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีปธน.เยอรมนี เข้ารับตำแหน่งสมัยที่ 2

พระราชสาส์น
กราฟิกลิขสิทธิ์

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีปธน.เยอรมนี เข้ารับตำแหน่งสมัยที่ 2

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ (Mr. Frank-Walter Steinmeier) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ความว่า

ฯพณฯ นายฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์
ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
กรุงเบอร์ลิน

ในโอกาสสำคัญที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและความสำเร็จ ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมนีมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยการนำและความมุ่งมั่นตั้งใจอันเป็นที่ประจักษ์ชัดของท่าน ประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะยังคงสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนม และความร่วมมือที่เจริญงอกงามในกิจการทุก ๆ ด้าน อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon