พระเทพฯพระราชทานปริญญา “จุฬาฯ” ทรงขอพระบารมีรัชกาลที่ 9 คุ้มครองรักษาบัณฑิต พร้อมใจร้อง “สรรเสริญพระบารมี”

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 20 ตุลาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การนี้ทรงมีพระราโชวาทแก่เหล่าบัณฑิตตอนหนึ่งว่า

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนจะมีเหตุอันเป็นที่เศร้าเสียใจของคนไทยทั้งชาติ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

ผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนสำเร็จเป็นบัณฑิต ย่อมต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญคือมีปัญญา คำว่าปัญญานั้น แปลว่าความรู้ทั่ว หรือรอบรู้ เช่นรู้ในหลักวิชาที่ได้เล่าเรียนมา กับรู้ดีรู้ชั่ว รู้เหตุรู้ผล รู้ว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำ รู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ ตามธรรมดา เมื่อบุคคลได้สำเร็จการศึกษาอบรมในระดับสูง จนมีปัญญาความรู้ดังที่กล่าว ก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตกันทุกคน แต่ความเป็นบัณฑิตจะมากน้อยเพียงใด จะเรียกว่าเป็นบัณฑิตแท้ได้หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนด้วย บางคนมีความรู้ทั่วทุกอย่าง ทั้งความรู้กว้างขวางลึกซึ้งในหลักวิชา และความรู้ชัดว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่ว แต่เมื่อจะนำความรู้ไปปฏิบัติใช้ก็อาจนำไปใช้ในทางที่ผิด ที่เป็นโทษเสียหาย ที่เป็นดังนี้ ก็เพราะขาดคุณธรรมสำคัญ คือสติ ความรู้ตัว อันจะช่วยให้แต่ละคนมีความยั้งคิด ที่จะนำความรู้ไปใช้แต่ในทางที่ถูกต้อง ไม่หลงผิด ทำพลาดด้วยความประมาทพลั้งเผลอ ด้วยเหตุนี้ การมีปัญญาอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ ต้องมีสติ กำกับประคับประคองการใช้ปัญญาให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควรด้วย โบราณท่านจึงเรียกรวมกันว่าสติปัญญา ท่านทั้งหลายต่างก็สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตทั่วกันแล้ว หากจะได้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างผู้มีสติปัญญา ก็จะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตแท้อย่างเต็มภาคภูมิ

ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้คุ้มครองรักษาบัณฑิตทุกคนและทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ ให้มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน”

14724449_10207687375494975_4925499912186261818_n

ทั้งนี้ เฟซบุ๊กของ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ได้เปิดเผยว่า “ก่อนเวลาเสด็จพระราชดำเนินประมาณครึ่งชั่วโมง ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีและคณาจารย์พร้อมกันในหอประชุมเบื้องหน้าบัณฑิต อธิการบดีกล่าวข้อความแสดงข้อความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แล้วทุกคนในที่นั้นร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน ทั้งนี้ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวว่า

“จุฬาบัณฑิตทุกท่าน อีกเพียงไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ จะเป็นวาระสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้เป็นบัณฑิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีนี้ทุกคน ทุกท่านทราบดีแล้วว่าขณะนี้เราผู้เป็นคนไทย อยู่ในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอาดูรร่วมกัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และทรงเป็นพระบรมราชูปถัมภกแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เสด็จสวรรคตเสียแล้ว ในขณะที่งานพระบรมศพเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพียงไม่กี่วัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นได้ทรงพระมหากรุณาล้นเหลือเป็นพิเศษ ที่จะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาผู้ประชุมพร้อมกันอยู่ ณ ที่นี้ ในพระปรมาภิไธย เป็นวาระที่สุดแห่งการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรัชกาลที่เก้า

ขอบัณฑิตทุกคน จงจดจำเหตุการณ์สำคัญครั้งนี้ไว้ให้แม่นยำ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ไว้ในดวงใจตลอดไป และมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติตน ในทางที่ชอบธรรม ให้สมกับพระมหากรุณาที่ได้รับพระราชทาน ณ บัดนี้ เราจงมาร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อสรรเสริญพระบารมีของพระมหากษัตริย์เจ้าพระองค์นั้น ที่อยู่เหนือหัวของเราตลอดมาและตลอดไป”

หลังจากนั้น บัณฑิตจุฬาฯ ประจำปี 2558 ที่อยู่ในเหตุการณ์หลายคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็น ถึงความซาบซึ้งในบรรยากาศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้อย่างหาที่สุดไม่ได้

 


รับชมคลิปตั้งแต่นาทีที่ 51.40 เป็นต้นไป

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Tongthong Chandransu

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon