ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.ซิมบับเว ในโอกาสวันเอกราช

พระราชสาส์น
กราฟิกมีลิขสิทธิ์

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.ซิมบับเว ในโอกาสวันเอกราช

เมื่อวันที่ 18 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐซิมบับเว ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐซิมบับเว ซึ่งตรงกับวันที่ 18 เมษายน 2565

ฯพณฯ นายเอมเมอร์ซัน ดัมบุดโซ อึมนางากวา
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐซิมบับเว
กรุงฮาราเร

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐซิมบับเว ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐซิมบับเว

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ สาธารณรัฐซิมบับเว จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon