ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.โปแลนด์ โอกาสวันรัฐธรรมนูญ-วันชาติ

พระราชสาส์น
กราฟิกมีลิขสิทธิ์

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.โปแลนด์ โอกาสวันรัฐธรรมนูญ-วันชาติ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

ฯพณฯ นายอันด์เช ดูดา
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์
กรุงวอร์ซอ

ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปแลนด์

มิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐโปแลนด์ได้เจริญงอกงาม มาอย่างต่อเนื่อง กอปรกับปี ๒๐๒๒ นี้ เป็นปีที่สำคัญยิ่งในวาระครบ ๕๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศของเราทั้งสอง ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ทั้งสองฝ่ายจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือให้แน่นแฟ้นต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon