ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.เกาหลีใต้คนใหม่ ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง

พระราชสาส์น
กราฟิกลิขสิทธิ์

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.เกาหลีใต้คนใหม่ ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความ
พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายยุน ซ็อก-ย็อล (Mr. Yoon Suk-yeol) ในโอกาสสาบานตน
เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีคนใหม่ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ฯพณฯ นายยุน ซ็อก-ย็อล
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
กรุงโซล

ในโอกาสสำคัญที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดี ประสบความสำเร็จในหน้าที่รับผิดชอบอันทรงเกียรตินี้

ด้วยการนำของท่าน สาธารณรัฐเกาหลีย่อมที่จะสร้างความเจริญรุดหน้าได้ จากสถานะอันมั่นคงของการเป็นหนึ่งในระบบเศรษฐกิจชั้นนำของโลก ทั้งหมดนี้เกิดจากความมุมานะอุตสาหะของคนในชาติ รวมทั้งความเป็นเลิศในเชิงธุรกิจและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความสำเร็จดังกล่าวไม่เพียงก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเท่านั้น หากยังเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอื่นๆ ของโลก

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยการสนับสนุนของท่าน ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือทางเศรษฐกิจอันกระชับแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นสืบไป ซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นที่มีต่อกันนั้น จะสร้างเสริมความร่วมมือด้านต่างๆ ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ อันเป็นกรอบความร่วมมือที่ประเมินค่ามิได้ ซึ่งในปี 2565 นี้ กรอบความร่วมมือ ทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวก็จะได้ดำเนินมาครบวาระ 10 ปีในการแสดงผลสำเร็จให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon