ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.โปรตุเกส ในโอกาสวันชาติ

พระราชสาส์น
กราฟิกมีลิขสิทธิ์

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.โปรตุเกส ในโอกาสวันชาติ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกส ซึ่งตรงกับวันที่ 10 มิถุนายน 2565

ฯพณฯ นายมาร์แซลู รือเบลู ดือ โซว์ซา
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส
กรุงลิสบอน

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกส ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสมีความเจริญรุ่งเรือง

สืบย้อนไปในประวัติศาสตร์ ประเทศไทยและสาธารณรัฐโปรตุเกสมีความสัมพันธ์ ฉันมิตรที่ดำเนินมาอย่างยาวนานและเจริญงอกงามอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า มิตรภาพดังกล่าว จะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงในการเสริมสร้างความร่วมมือในทุก ๆ ด้านให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายสืบไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon