อาสาสมัคร หลั่งไหลช่วยกัน “ลดและคัดแยกขยะ” รอบสนามหลวง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม นายวิจารย์ สิมาฉายา ว่าที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นำสมาชิกในครอบครัวไปตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร (Volunteers for Dad) ศูนย์ปฏิบัติการอาสาสมัครฝ่ายขยะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ร่วมกันเก็บและคัดขยะบริเวณท้องสนามหลวง ทั้งนี้นายวิจารย์ได้ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมอาสาสมัครและลงพื้นที่สำรวจบริเวณรอบสนามหลวงและจุดคัดแยกทั้ง 10 จุด เพื่อติดตามและประเมินผลการรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะ 3 ประเภท คือ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะเศษอาหาร
IMG_0416

นายวิจารย์ เปิดเผยว่า อาสาสมัครคัดแยกขยะในวันที่ 29 ตุลาคม มีมากกว่า 800 คน ทั้งนักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้อาสาสมัครมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ภาพรวมการแยกขยะดีขึ้น กล่องโฟมลดลง เศษอาหารลดลง เช่นกัน
IMG_0417

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image