ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันเอกราชกาบอง

พระราชสาส์น
กราฟิกลิขสิทธิ์

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันเอกราชกาบอง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาบอง ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกาบอง ซึ่งตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ความว่า ฯพณฯ นายอะลี บองโก ออนดิมบา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาบอง กรุงลีเบรอวีล ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกาบอง ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพร ให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวกาบองมีความร่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะช่วยกระชับความร่วมมืออันยังประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นต่อไปในภายภาคหน้า (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image