ชมภาพหายาก ตามรอยเสด็จฯ ‘ยุวกษัตริย์ไทย’ ในสวิตเซอร์แลนด์

เสด็จฯเยี่ยมชมโรงงานช็อคโกแลตเนสท์เล่

“สวิตเซอร์แลนด์” เรียกได้ว่าเป็นประเทศในฝันของใครหลายต่อหลายคน และยังเป็นดินแดนแห่งความประทับใจของคนไทยไม่น้อย เมื่อที่แห่งนี้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ นานกว่า 17 ปี อันเป็นที่บ่มเพาะพระราชจริยวัตรอันงดงามของ “ยุวกษัตริย์ไทย” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธนาคารออมสิน จึงจัดทำสารคดีชุด ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมกับเปิดตัวนิทรรศการภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยาก ให้ผู้ชมได้ซึมซาบพระราชจริยวัตรอันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งพระราชกรณียกิจต่างๆ ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอมบาสซี

2 เริ่มต้นชีวิตในต่างแดน_02

มร.อีโว ซีเบอร์ เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ประเทศสวิตเซอร์แลนด์รู้สึกซาบซึ้งใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เคยเป็นดินแดนที่เรียกได้ว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเคยประทับอยู่ ณ เมืองโลซาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศนับ 17 ปี เรียกได้ว่าเป็นความผูกพันที่แนบแน่นหยั่งรากลึก

“สำหรับสวิตเซอร์แลนด์ มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของพระราชวงศ์ไทยอยู่ไม่น้อย การใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระราชวงศ์ไทยที่สวิตเซอร์แลนด์อย่างยากลำบากในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยความเรียบง่าย ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่หล่อหลอมให้พระองค์มีพระราชจริยวัตรอันงดงาม โดยเฉพาะความพอเพียงที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้นำไปใช้ต่อไป”

2 เริ่มต้นชีวิตในต่างแดน_03

สำหรับสารคดีชุด “ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์” นี้ ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เผยว่า สารคดีชุดนี้จะถ่ายทอดเรื่องราวโดยการพาผู้ชมเข้าไปสัมผัสสถานที่แห่งความทรงจำของราชสกุลมหิดล ผ่านการเรียงร้อยเรื่องราวอดีตกับปัจจุบัน เพื่อตอบคำถามของพสกนิกรที่ว่า คนสวิสมีภาพจำ “ยุวกษัตริย์” ไทยอย่างไร และสภาพแวดล้อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษาขึ้นเป็นเช่นไร ซึ่งพระราชกรณียกิจต่างๆ นี่เอง ที่สะท้อนแรงบันดาลพระราชหฤทัยและแนวพระราชดำริให้ทรงนำมาพัฒนาเป็นโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย โดยสารคดีจะแบ่งออกเป็น 30 ตอน นำเสนอเรื่องที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ออกอากาศทางช่อง 9 อสมท ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.45-09.00 น. เริ่มออกอากาศตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน ถึง 23 ธันวาคม

นอกจากสารคดีชุด “ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์” แล้ว ในนิทรรศการภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยากยังพาประชาชนร่วมเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระราชวงศ์ไทยผ่านภาพพระบรมฉายาลักษณ์หายาก อาทิ

“ชีวิตสามัญชน” กับพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงจูงมือพระเจ้าแผ่นดินทั้ง 2 พระองค์ทรงพระดำเนินเล่นตลาดนัดสินค้าเกษตรริมถนน ใจกลางเมืองโลซาน โดยทรงคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่าย จึงโปรดการจ่ายตลาดและการปรุงเครื่องเสวยด้วยพระองค์เอง ถือเป็นการปลูกฝังพระราชจริยวัตรที่เรียบง่ายและพอเพียงให้กับเจ้านายทั้ง 3 พระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์

2 เริ่มต้นชีวิตในต่างแดน_01

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับรูปปั้นลิงสามตัวในท่าทางปิดหู ปิดปาก ปิดตา ในสวนสาธารณะพาร์ก ดู เดอ น็องตู ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงให้ความหมายถึง การไม่ฟัง ไม่ดู ไม่พูดในสิ่งที่ไม่ดีสมกับเป็น “ลิงนักปราชญ์”

หรือจะเป็นภาพครอบครัวมหิดลเสด็จฯเยือนโรงงานช็อกโกแลตเนสท์เล่ อันเป็นพระราชกรณียกิจอันน่าตื่นตาตื่นใจ ที่พระราชหัตถเลขา ลงวันที่ 16 เมษายน 2478 ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเล่าว่า “นันทกับเล็กสนุกกันมากเพราะมีเครื่องจักรมาก อะไรทุกอย่างก็มีเครื่องจักรทำ พอดูเสร็จ ลากลับ เขาก็ให้ช็อกโกแลตใส่หีบสวยคนละกล่อง”

ภาพ “ทรงปลูกผักรดน้ำ” ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงฝึกให้พระโอรสและพระธิดามีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่วัยพระเยาว์ อย่างการแบ่งกันดูแลแปลงดอกไม้ พืชสวนครัว เมื่อได้ผลผลิตจะนำออกไปขาย แจกจ่ายให้บ้านใกล้เรือนเคียง ถือเป็นการปลูกฝังให้เจ้านายน้อยทั้ง 3 พระองค์รู้จักคุณค่าของเงินและความพอเพียง

S__1155137

พระบรมฉายาลักษณ์ “ในหลวง ร.9 ทรงหัดเล่นสกี” อันเป็นกีฬาพื้นฐานของชาวสวิสทุกคน ที่ทรงสนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ พระปรีชาสามารถในการทรงสกีน้ำแข็งปรากฏในพระราชหัตถเลขาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ว่า “นันทกับเล็ก เล่นสกีหลายหน ทำเก่งกันทั้งคู่ เล็กยิ่งทำดีกว่า นันททำน่าเอ็นดู ใครๆ เห็นเข้าก็งงงวย เพราะเล็กนิดเดียวทำได้ดีมาก”

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงปั่นจักรยาน ซึ่งในสภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 เศรษฐกิจโลกฝืดตัวไม่เว้นแม้แต่สวิตเซอร์แลนด์ จึงทรงตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมค่าใช้จ่าย ทรงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนด้วยการใช้จักรยานแทนรถยนต์เพื่อลดการใช้น้ำมัน

นอกจากนี้ ในช่วงนั้นสวิตเซอร์แลนด์มีนโยบายวาเลนแพลน ให้ประชาชนปลูกพืชในทุกพื้นที่ที่เป็นดิน ผลิตอาหารเอง ลดการพึ่งพิงต่างชาติ เน้นความมั่นคงทางอาหาร แนวคิดนี้ได้กลายมาเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยต่อโครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ เพื่อให้ประเทศสามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

เดินตามรอยพ่อ

11 ลิงนักปราชญ์01
ลิงนักปราชญ์
S__1155138
ทรงปลูกผัก
กุหลาบทรงโปรด 01
กุหลาบโปรด
เสด็จฯ เยี่ยมชมโรงงานช็อคโกแลตเนสท์เล่
เสด็จฯ เยี่ยมชมโรงงานช็อกโกแลตเนสท์เล่
14962224_10210502477415359_897820925_n
ทรงสกี
ทรงสกี
ทรงสกี
14962333_10210502479455410_1484980643_n
โรงเรียนฤดูร้อน
โรงเรียนฤดูร้อน
โรงเรียนฤดูร้อน

14997241_10210502479855420_372815521_n

14962990_10210502477895371_1657099789_n

14962961_10210502479895421_1889260572_n

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

5 ชีวิตสามัญชน 01

S__1155139

0004

ส่วนหนึ่งของ36 บอร์ดนิทรรศการตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

0219
ชาติชาย – ม.ล.ปนัดดา-มร.อีโว ซีเบอร์

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon