ผู้นำหลายประเทศวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ

นายติน จ่อ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน มีผู้นำและผู้แทนผู้นำต่างประเทศ มาวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และมาลงนามถวายความอาลัย ณ อาคารสำนักราชเลขาธิการ ตามลำดับเวลา ดังนี้ เวลา 10.30 น. นายติน จ่อ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, เวลา 14.00 น. นายรอดริโก ดูเทอร์เต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และเวลา 14.13 น. นายนิโคลัส นิอง อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดี แห่งชาวเบลเยียม

 

VEK_2728

VEK_2768
นายติน จ่อ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา วางพวงมาลาถวายสักการะฯ และลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

4Z6A7028


VEK_2822

VEK_2859
นายรอดริโก ดูเทอร์เต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ วางพวงมาลาถวายสักการะฯ และลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

4Z6A7041

VEK_2823

VEK_2878
นายนิโคลัส นิอง อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดี แห่งชาวเบลเยียม วางพวงมาลาถวายสักการะฯ และลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช