โปรด ผู้แทนพระองค์ ประทานโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์ฯ ปี 2565

โปรด ผู้แทนพระองค์ ประทานโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์ฯ ปี 2565

โปรด ผู้แทนพระองค์ ประทานโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์ฯ ปี 2565

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 24 ตุลาคม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เป็นผู้แทนพระองค์ ประทานโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เนื่องในโอกาสงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2565

โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมมราชูปถัมภ์ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นายจุติกล่าวว่า เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันจัดให้มีงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมา

Advertisement

งานสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ปี 2565 นับเป็นการจัดงานปีที่ 30 ซึ่งที่ผ่านมา มีอาสาสมัครดีเด่นและองค์กรที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 3,886 ราย ประกอบด้วย อาสาสมัครดีเด่น 3,621 คน และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น 265 องค์การ ทั้งนี้ มีอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 241 รางวัล ได้แก่

1) อาสาสมัครดีเด่น จำนวน 216 คน อาทิ นางสาวศิริโชค เทพมณี คนรุ่นใหม่ที่ทุ่มเททำงานด้านจิตอาสา อุทิศเวลาส่วนตัวเพื่อสังคม เช่น การเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “พลังเยาวชนสร้างสรรค์ ปันสุขสู่สังคม” และโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ผลักดันให้เยาวชนเข้ามาเป็นจิตอาสาในการพัฒนาประเทศร่วมกัน และนางมาลีวรรณ สุจริตจันทร์ อาสาสมัครผู้ทำเพื่อสังคมนานัปการ เช่น จิตอาสาและวิทยากรอบรมสัมมาชีพแก่กลุ่มสตรี อาสาสมัครช่วยงานพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อาสาสมัครตำรวจชุมชนและให้ความรู้ทางกฎหมาย เป็นต้น

2) องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จำนวน 25 องค์การ อาทิ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย องค์กรภาคประชาสังคมที่ช่วยเหลือผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ  ร่วมผลักดัน พ.ร.บ.คู่ชีวิต และ พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เป็นต้น

นายจุติกล่าวเพิ่มเติมว่า ขอแสดงความยินดีและยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 ถือเป็นผู้ที่เสียสละแรงกาย แรงใจ ในการทำงานจิตอาสาด้วยความเข้มแข็ง อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคม และมุ่งมั่นตั้งใจอำนวยประโยชน์สุขต่อประชาชนและสังคมมาโดยตลอด ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การปฏิบัติงานเพื่อสังคมของทุกท่านจะเป็นแรงผลักดันและเป็นแบบอย่างที่น่าภาคภูมิใจให้คนในสังคมและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image