ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดอาคารมหิตลาธิเบศร สถาบันมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข

ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดอาคารมหิตลาธิเบศร สถาบันมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข อาคารรวมสภาวิชาชีพทางการแพทย์แห่งแรกของไทย

เมื่อเวลา 18.47 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารมหิตลาธิเบศร สถาบันมหิตลาธิเบศร และห้องประชุมวชิรเวช กับทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการชั้น เฝ้าฯ รับเสด็จ

Advertisement

โอกาสนี้ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารมหิตลาธิเบศร ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย “มหิตลาธิเบศร” ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นสมเด็จพระบรมอัยกาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นชื่ออาคาร เพื่อความเป็นสิริมงคล

ภายในอาคารเป็นที่ทำการของ 5 สภาวิชาชีพ ได้แก่ แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ และสภากายภาพบำบัด รวมทั้งเป็นที่ทำการของหน่วยงานภายใต้แพทยสภา คือ สถาบันมหิตลาธิเบศร ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ นับเป็นอาคารรวมสภาวิชาชีพทางการแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย

จากนั้น ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย ลงบนแผ่นศิลา แล้วเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการต่อวงการแพทย์ สาธารณสุข และการอุดมศึกษาของประเทศไทย จึงทำให้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญานาม พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย และพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย

แล้วเสด็จฯ ไปยังห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14 ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ป้ายชื่อห้องประชุมวชิรเวช และป้ายสถาบันมหิตลาธิเบศร เสร็จแล้ว เสด็จเข้าห้องประชุมวชิรเวช ซึ่งเป็นห้องประชุมใหญ่ภายในอาคารมหิตลาธิเบศร ที่ได้รับพระราชทานชื่อ “วชิรเวช” เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขเสมอมา สมควรแก่เวลา เสด็จฯ กลับ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image