ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา ทรงเททองหล่อยอดฉัตรอุโบสถเจดีย์มหาจักรีวชิรมงคล

ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา ทรงเททองหล่อยอดฉัตรอุโบสถเจดีย์มหาจักรีวชิรมงคล

เมื่อเวลา 17.26 น. วันที่ 6 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา และพิธีเททองหล่อยอดฉัตรอุโบสถเจดีย์มหาจักรีวชิรมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง พุทธศักราช 2566 

Advertisement

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนรุ่ง ทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงคม

จากนั้นเสด็จฯไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ ทรงคม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ

พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเทียนชนวน ทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้าซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย แล้วพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศ พระราชทาน 5 พระอาราม ทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลา ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

จากนั้นทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงสังเวยเพื่อทรงเททองหล่อยอดฉัตรอุโบสถเจดีย์มหาจักรีวชิรมงคล วัดป่าธรรมคีรี อำเภอปากช่อง ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย แล้วทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวย ขณะนั้น โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ ชาวพนักงานประโคมแตร ดุริยางค์ พนักงานภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน ขอถวายเครื่องสักการะ ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย เสด็จฯไปยังมณฑลพิธีเททอง ทรงรับแผ่นทอง แล้วทรงหย่อนลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับแผ่นทอง แล้วทรงหย่อนลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับช้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงเทแผ่นทองลงในเบ้า แล้วพระราชทานช้อนคืนเจ้าพนักงานพระราชพิธี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงถือสายสูตร เททองหล่อยอดฉัตรอุโบสถเจดีย์ ขณะนั้น พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ ชาวพนักงานประโคมแตร ดุริยางค์ เสด็จออกจากมณฑลพิธี ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จฯกลับ

จากนั้น เวลา 18.52 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์ ลายเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์ ลายเฉลิมพระเกียรติ เป็นผ้าไหมที่ออกแบบลวดลายขึ้นใหม่ และทอโดยกลุ่มช่างฝีมือของจังหวัดสุรินทร์ มีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 70 เมตร ย้อมสีน้ำเงินตามธรรมชาติ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ โดยอำเภอเมืองสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชน “คนกับไหม” บ้านไหมทองสะเร็น ได้ร่วมกันจัดทำผ้าไหมดังกล่าวขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image