บันทึกประวัติศาสตร์ทรงคุณค่า หนังสือ ’36 พรรษา เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ บอกเล่าพระกรณียกิจ ‘ผ้าไทย’

บันทึกประวัติศาสตร์ทรงคุณค่า หนังสือ ’36 พรรษา เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ บอกเล่าพระกรณียกิจ ‘ผ้าไทย’

เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ปวงชนชาวไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระหฤทัยที่แน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง

หนึ่งในพระกรณียกิจที่สำเร็จเป็นรูปธรรมสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ลืมตาอ้าปากและมีความสุขอย่างยั่งยืน คือ ทรงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนส่งเสริม “ผ้าไทย” โดยได้พระราชทานลายผ้าพระราชทาน นำมาซึ่งการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อันประกอบด้วย

  • ลายผ้าพระราขทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ที่ศูนย์แสดงสิค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็จ จ.นนทบุรี
  • ผ้าบาติกพระราชทาน “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564
  • ลายพระราชทาน “ท้องทะเลไทย” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565
  • -ลายพระราชทาน “ป่าแดนใต้” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564
  • -ลายผ้าพระราชทาน “ลายดอกรักราชกัญญษ” เมื่อครั้งเสด็จทรงงานจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

Advertisement

เพื่อน้อมสำนึกพระกรุณาธิคุณ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และนายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและบรรณาธิการบริหาร ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ที่ลานอเนกประสงค์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระหฤทัยที่แน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระองค์โปรดให้กระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนสิ่งดีๆ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความมหัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ทรงทำให้พี่น้องช่างทอผ้าที่คุ้นชินกับการถักทอรูปแบบลวดลายโบราณสืบทอดมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการถักทอให้มีลวดลายที่ปรับขนาด หลากสีสัน กลับด้าน สลับลาย

กลายเป็นผืนผ้าไทยที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับแฟชั่นสมัยนิยม สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค และทรงเป็นผู้นำในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ ด้วยการพระราชทานแนวพระดำริให้ใช้สีธรรมชาติย้อมผ้าแทนการใช้สีเคมี และปรับพื้นที่ภายในบริเวณบ้านเรือน บริเวณกลุ่ม บริเวณคุ้มบ้าน ให้ได้มีการเพาะปลูกพืชพันธุ์ไม้ให้สี เพื่อใช้ในการย้อมผ้า ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เพื่อสร้างความยั่งยืน ประการต่อมา ทรงเป็นโค้ชในการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ช่างทอผ้า และการส่งเสริมด้านการตลาด โดยพระราชทานโครงการพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อทำให้เกิดกระแสนิยมในหมู่คนไทยหันมาสวมใส่ผ้าไทยในทุกโอกาส ทุกกิจวัตรประจำวัน

“ด้วยพระกรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ พระวิสัยทัศน์ที่ล้วนแล้วแต่เป็นการต่อยอดลมหายใจ ฟื้นคืนชีวิตผืนผ้าไทย และแนวพระดำริที่ทำให้เกิดการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย กระทรวงมหาดไทย น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงได้จัดทำหนังสือ “36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” เพื่อเฉลิมพระกียรติพระองค์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะได้รับพระอนุญาตและเป็นคอลเลคชั่นภาพพิเศษของพระองค์ และอันเป็นการถวายพระกำลังใจให้พระองค์ผู้ทรงตรากตรำทรงงานหนักให้พสกนิกรชาวไทยและทรงเป็นผู้นำพระราชทานแนวพระดำริขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ซึ่งจะได้ขยายผลเผยแผ่สายธารแห่งพระบารมีผ่านหนังสือฉบับนี้ส่งผ่านท่านเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ และสื่อมวลชน รวมถึงห้องสมุดทั่วประเทศ เพื่อจะได้ชื่นชมพระบารมีและพระอัจริยภาพของพระองค์” นายสุทธิพงษ์กล่าว

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า ด้วยพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยยากแค้นลำบากขัดสน ได้มีชีวิตใหม่ที่งดงามและยั่งยืน ยกตัวอย่างเช่น ช่างทอผ้าท่านหนึ่งของบ้านคำประมง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร จากที่เป็นหนี้เป็นสินมาหลายสิบปี เมื่อนำแนวพระดำริไปใช้ในการประกอบอาชีพ ก็ทำให้หมดหนี้หมดสิน ได้เปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ให้มีรายได้ มีอาชีพ มีเงินให้ลูกไปเรียนหนังสือ ทำให้ผู้เป็นแม่มีความภาคภูมิใจและตื้นตันใจที่ได้ทำหน้าที่แม่อย่างสมบูรณ์ ทรงทำให้ชาวบ้านในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ กล่าวว่า หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ เล่มนี้ เป็นการริเริ่มโดยท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ที่มีความคิดที่จะรวบรวมแนวทางพระดำริ หลักการทรงงาน และพระกรุณาธิคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพลิกฟื้นให้ผ้าไทยได้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการประกอบอาชีพเพื่อดำรงชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษาวันที่ 8 มกราคม 2566

“นับเป็นหนังสือที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า เป็น Hall of Fame เพื่อถวายต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยพระองค์ทรงรับออกแบบ และเรียบเรียงพระรูป รวมถึงรายละเอียดเนื้อหา ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบ ทรงคัดแยกฉลองพระองค์กลางวันและกลางคืน พระองค์ท่านทรงใส่ใจทุกรายละเอียด เพราะอยากทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่แสดงให้เห็นถึงคำว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” จนทำให้เกิดผลความสำเร็จในปัจจุบัน โดยหนังสือเล่มนี้ ทุกท่านจะได้ชื่นชมพระบารมี ชื่นชมความสวยงาม และพระกรณียกิจน้อยใหญ่ของพระองค์ นับเป็นหนังสืออันทรงคุณค่าที่จะถ่ายทอดสิ่งดีๆ ไปสู่คนไทยและคนรุ่นต่อไปอย่างสมบูรณ์” นายธนันท์รัฐ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
(จากซ้าย) ศิริชัย ทหรานนท์-สุทธิพงษ์ จุลเจริญ -ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ-ดร.ศรินดา จามรมาน-ธีระพันธ์ วรรณรัตน์-ธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image