ภาพประทับใจ สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระเมตตาประคองนักเรียน ตชด. หลบฝน

เมื่อเวลา 15.05 น. วันที่ 13 ธันวาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 มีพระราชกระแสรับสั่งกับผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ให้สำรวจพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ที่ยังไม่มีโรงเรียน และจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้การศึกษากับเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ได้สำรวจพื้นที่บ้านภูดานกอย ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา 15 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ 45 กิโลเมตร จัดตั้งศูนย์การเรียนฯ มีชาวบ้าน ร่วมก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลังขนาด 4 ห้องเรียน และอาคารประกอบต่างๆ ในพื้นที่บริจาคของชุมชน เปิดศูนย์การเรียนฯ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ปัจจุบันมีนักเรียนระดับปฐมวัย ถึงประถมศึกษาปีที่ 4 รวม 70 คน โดยดำเนินการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และตามโครงการพระราชดำริฯ 7 โครงการ

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ อาทิ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกำลังสำรวจพันธุ์ไม้ใกล้โรงเรียน ส่วนมากเป็นไม้เต็ง ไม้รัง และไม้มะค่า, การสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการทอเสื่อกก โดยชาวบ้านในชุมชน, กิจกรรมสหกรณ์ , ส่วนกิจกรรมดนตรี ใช้อังกะลุงมาเป็นสื่อพัฒนาการแสดงออก เพื่อให้เกิดความพร้อมในการศึกษา, โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีหน่วยงานต่างๆ มาส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว เพาะเห็ด เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ไก่ไข่ เป็ด สุกร ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน

การนี้ขณะเสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน โดยมีมัคคุเทศก์น้อยถวายงานรายงานโครงการต่างๆ ระหว่างนั้นเกิดฝนตกขึ้น ด้วยพระเมตตาทรงประคองมัคคุเทศก์น้อย พาเข้ามาหลบฝนใต้พระกลด (ร่ม) กับพระองค์ ซึ่งนับเป็นพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้

90547

Advertisement

905 33

905 745
พระเทพ 2

พระเทพ 4

Advertisement

ชมคลิปวิดีโอ นาทีที่ 7.00 เป็นต้นไป (ขอบคุณคลิปวิดีโอข่าวในพระราชสำนัก จากสำนักข่าวไทย TNAMCOT)

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image