สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้า-เก็บข้อมูลวิจัยด้านดาราศาสตร์ ‘หอดูดาวแห่งชาติ’ดอยอินทนนท์

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 22 ธันวาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางอรรชกา ศรีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และคณะเฝ้ารับเสด็จ

พระเทพดูดาว7

พระเทพดูดาว4

 

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในอาคารควบคุมชั้น 2 ทอดพระเนตรนิทรรศการดาราศาสตร์ไทยใต้ร่มพระบารมี เรื่องราวความสนพระราชหฤทัยด้านดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในห้องควบคุมกล้องโทรทรรศน์ ทรงถ่ายภาพดาวยูเรนัส เนบิวลาปู และเนบิวลาคลีโอพัตรา จากกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร และทรงถ่ายภาพเนบิวลาหัวม้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ทอดพระเนตรผลงานวิจัยจากกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ประกอบด้วย งานวิจัยด้านดาราจักรนอกระบบและนิวเคลียสดาราจักรกัมมันต์ งานวิจัยการไหวสะเทือนบนดาวฤกษ์ งานวิจัยด้านระบบดาวคู่และวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายของระบบดาวเคราะห์-ดาวฤกษ์ และงานวิจัยด้านดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ โอกาสนี้ทรงเก็บข้อมูลงานวิจัยเรื่องดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะผ่านกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติที่หอดูดาวเกาเหมยกู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นทอดพระเนตรโครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี โครงการบูรณาการระบบนิเวศและการอนุรักษ์ป่าไม้
พระเทพดูดาว2

หลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังดาดฟ้าของอาคารควบคุม ชั้น 3 เพื่อทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก เช่น กาแล็กซีแอนโดรเมดา ดาวอังคาร เนบิวลานายพราน กระจุกดาวคู่ กระจุกดาวลูกไก่ และเสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในหอดูดาว ทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้าด้วยตาเปล่าผ่านช่องมองภาพ (Eyepiece) ของกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร เช่น ดาวยูเรนัส ดาวไรเจล เนบิวลาคลีโอพัตรา เนบิวลานายพราน ฯลฯ

พระเทพดูดาว1

 

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารควบคุม ชั้น 1 ทอดพระเนตรโครงงานวิจัยดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน จำนวน 6 โครงงาน จากโรงเรียนแกน้อยศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จำนวน 2 โครงงาน และโรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรมเวลาประมาณ 21.00 น.

พระเทพดูดาว6
พระเทพดูดาว5

บทความก่อนหน้านี้หนุ่มข้ามถนนถูกรถชนขาขาดก่อนขึ้นสะพานพระราม 5 พบแผ่นป้ายทะเบียนตกอยู่คาดเป็นของรถที่ก่อเหตุ
บทความถัดไปทรูสเฟียร์ จัดโปรขานรับ “ช้อป ช่วย ชาติ” เพียงซื้อ iPhone 7หรือ iPhone 7 Plus ลด 8,000 บาท พร้อมรับบัตร True BlackCard