สมเด็จพระสังฆราช ทรงนำสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ‘ในหลวงร.9’ ปชช.ร่วมพิธีเนืองแน่น

เมื่อเวลา 15.52 น.วันที่ 5 มีนาคม ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง มหาเถรสมาคม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่ 5 ของเดือน จำนวน 12 ครั้ง สำหรับวันนี้เป็นครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ พระราชาคณะพระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกวัดในเขตกรุงเทพมหานคร รวมกว่า 500 รูป เข้าร่วมในพิธี และมีนางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

การนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงกล่าวสัมโมทนียกถา ก่อนทรงวางพานพุ่มเครื่องสักการะ และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อมานางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จากนั้น จุดเครื่องบูชาทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

จากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงนำพระสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล โดยใช้บทสวดสำหรับงานพิธีอวมงคล ทั้งสิ้น 15 บท คณะสงฆ์และฆราวาสสงบนิ่งเจริญจิตตภาวนา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล

สำหรับบทสวดพระพุทธมนต์มีทั้งหมด 15 บทสวด ประกอบด้วย ปุพพะภาคะนะมะกาโร, สะระณะคะมะนะปาโฐ,ปัพพะโตปะมะคาถา, อะริยะธะนะคาถา, บทขัดธรรมนิยามสูตร, ธัมมะนิยามะสุดตัง(100วัน) ,ติลักขะณาทิคาถา, พุทธะอุทานะคาถา, ภัทเทกะรัตตะคาถา,สะติปัฏฐานะปาโฐ, อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาโฐ, ภาระสุตตะคาถา, วิปัสสะนาภูมิปาโฐ, ปัฏฐานะมาติกาปาโฐ และ ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง โดยใช้เวลาในการสวดพระพุทธมนต์ 39 นาที จากนั้น คณะสงฆ์ตลอดจนพสกนิกรที่อยู่ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ร่วมกันเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโดยพร้อมเพรียงกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก ต่างมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่าย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เตรียมเก้าอี้บริเวณรอบพระอุโบสถ และได้เตรียมหนังสือบทสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1500 เล่มมาแจกกับประชาชน และร่วมสวดมนต์ด้วยความสงบ ทั้งนี้ ขณะที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จกลับ ประชาชนที่เฝ้ารอรับเสด็จต่างเปล่งเสียง ทีฆายุโก โหตุสังฆราชา

 

S__7200775

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

58286

S__7200872

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon