เล่าเรื่อง “พ่อ” ด้วยแสตมป์

เพื่อเป็นการถวายความอาลัยและร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เตรียมจัดนิทรรศการ “แสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน-31 ตุลาคม 2560 ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น. ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพฯ

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อไปรษณีย์ไทยมาโดยตลอด ตลอดช่วงระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ไปรษณีย์ไทยจัดสร้างแสตมป์ 70 ชุด 341 แบบ รวมทั้งหมด 2 พันล้านดวง โดยที่มาของชื่อและแนวคิดหลักของนิทรรศการ มาจากจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์สำคัญในปีพุทธศักราช 2493 คือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 และพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่าเรื่องของนิทรรศการที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้

“แสตมป์แต่ละดวงจะถูกนำมาเรียงร้อยเชื่อมโยงเข้ากับเลข 2493 โดยนิทรรศการจะแบ่งออกเป็น 5 โซน โซนที่ 1 “ปฐมบทแห่งความสุขของคนไทย 5 พฤษภาคม 2493” โซนที่ 2 “2 พระองค์…คู่พระบารมี” โซนที่ 3 “4 ภาค…เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร” โซนที่4 “9 ทำ…เพื่อพสกนิกร” โซนที่ 5 “3 คำสอน…ศาสตร์พระราชา” นางสมรกล่าว


ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าชมนิทรรศการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน-31 ตุลาคม 2560 ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น. ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพฯ โดยประชาชนจะได้รับโปสการ์ดรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดทำทั้งหมด 5 แบบ ด้านหลังอัญเชิญพระบรมราโชวาทในโอกาสต่างๆ มาจัดพิมพ์ โดยจะได้รับโปสการ์ดคนละ 1 แบบ พร้อมกันนี้ยังได้รับบัตรภาพผนึกตราไปรษณียากร รัชกาลที่ 9 เป็นที่ระลึกด้วย

อย่างไรก็ตาม จะมีการจัดนิทรรศการแสตมป์ของพ่อสัญจร ณ พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต ต่อไป